BEACH ON WHEELS 2016 DEFINITIEF AFGELAST.

Op 19 en 20 augustus 2016 gaat het strand evenement Beach on Wheels definitief niet door. Het bestuur van de organisatie Stichting Motorsport Promotion, met onder andere Arjan en Wim Brouwer en Roel van Winkoop, heeft besloten om in 2016 geen wedstrijden te houden op het, voor de organisatie veel te dure, evenemententerrein. Er is nog getracht vergunning aan te vragen voor een andere locatie binnen de gemeente Putten, maar het gemeentebestuur heeft hier een stokje voor gestoken. Zij gaan niet akkoord met een alternatieve locatie buiten het evenemententerrein. Daarmee zijn de mogelijkheden binnen de gemeente uitgeput en is het doek voor Beach On Wheels 2016 definitief gevallen.

Het bestuur vindt het erg jammer voor met name de jonge motorcrossers die de laatste jaren op steeds minder locaties hun favoriete sport kunnen beoefenen. Binnen de gemeente Putten was dit met Beach On Wheels nog eenmaal per jaar legaal mogelijk, maar ook dit is nu verleden tijd.

Leisurelands, de eigenaar van het evenemententerrein, heeft zich de afgelopen jaren zeer formeel opgesteld richting de stichting. Ook dit jaar werd weer een huurcontract aangeboden waarbij een enorme huurprijs gecombineerd werd met allerlei eisen die nog weer verder gingen dan voorgaande jaren. Met nog meer kosten voor afkoop parkeergelden etc. Daarbij werd telkens uitgegaan van hoge minimum bezoekersaantallen waardoor alle risico’s voor slecht weer etc. geheel bij de organisatie kwam te liggen.

Daarnaast werden er door de gemeente steeds strengere eisen gesteld voor de vergunningverlening. Dit betekent dat op verschillende onderdelen vrijwilligers vervangen moesten worden door professionals, wat ook weer extra kosten met zich zou meebrengen. Hierdoor werd de kostenfactor en het risico voor de organisatie uiteindelijk te groot. De organisatie heeft nog getracht voor 2016 een tussenoplossing te zoeken en de kosten te verlagen door, met toestemming van de eigenaar, een andere locatie in het buitengebied aan te dragen, maar hierin wilde de gemeente Putten helaas niet meewerken. Daarmee is Beach On Wheels 2016 onmogelijk geworden.

Of er in de toekomst weer een Beach On Wheels gehouden kan worden hangt sterk af van de gemeente Putten. Van Leisurelands verwacht de organisatie namelijk door ervaringen uit het verleden geen enkele handreiking. Er zijn slechts drie oplossingen mogelijk. Ofwel de gemeente gaat subsidie verlenen aan organisaties als Beach On Wheels om dit soort evenementen mogelijk te blijven houden ofwel wijst de gemeente een andere locatie aan als evenemententerrein voor alle kleinere evenementen binnen de gemeente. Het terrein bij Leisurelands is immers onbetaalbaar voor deze groep. Een laatste optie voor de organisatie is het zoeken buiten de gemeentegrenzen van Putten naar een nieuwe locatie, maar dat wil men het liefst voorkomen. Wordt hopelijk vervolgd.

Share This

Share This

Share this post with your friends!